Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjék megrendelés előtt elolvasni, mert cégünk kizárólag ezen feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítását. Ide kattintva megtekintheti Általános Szerződési Feltételeinket.

WEBSHOP-ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A WEBSHOP üzemeltetője a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10., nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék szám: 02-09-064553, adószám: 14174179-2-41 )

A WEBSHOP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Renova Plus tetőcserép gyártója, a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság - továbbiakban: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., vagy Cégünk - és a szerződött viszonteladói partnerek közötti-, kizárólag a www.renovatetocserep.hu oldalon található webshopon keresztül folytatott - kereskedelmi tevékenység általános szerződési feltételeket tartalmazza, magyar nyelven.

A cégünk által gyártott RENOVA Plus beton tetőcseréprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereinken keresztül értékesítjük.

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi – a cégünk által gyártott és a www.renovatetocserep.hu oldalon található webshopon keresztül forgalmazott - termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a szerződő Partner személyétől.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a kereskedelmi Partnerek feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a kereskedelmi Partnerek cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.

Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítását.

 

1. A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. a webshopon keresztül forgalmazott termékeire – igény szerint - az alábbi díjmentes szolgáltatásokat nyújtja:

a) megközelítő anyagszükséglet-számítás (felelősségvállalás nélkül)

b) a megvásárolt 4 raklap feletti mennyiségű termék építési helyszínre vagy a megrendelő telephelyére szállítása és lerakodása (a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint).

 

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Partnernek az Általános Szerződési Feltételeket minden tranzakció során, a webshopon keresztül indított rendelés leadása előtt kötelezően el kell fogadnia, ennek hiányában a rendelés nem véglegesíthető.

2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlásra nincs mód. Ilyen jellegű igények esetekben a vevő közvetlenül a viszonteladói kereskedelmi Partnerünkkel kerülnek jogviszonyba, termékpótló rendelését rajta keresztül van lehetősége leadni.

A megkötésre kerülő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. nyilvántartásba vesz és elektronikusan tárol.

 

3. Megrendelések

3.1. A megrendelést a Partner a Webshop kereskedelmi rendszerén keresztül adja le.

3.2. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárolni a Partner, illetve a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és értesítési címet.

3.3. Amennyiben a pótkocsis szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, úgy a megrendelésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény vontatóján kéri kiszállítani.

3.4. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez, melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.

3.7. A törésmentes szállítás érdekében a megrendelt mennyiségnek

 a./ alapcserépnél 44-gyel (max. 264 db/raklap) oszthatónak kell lennie

 b./ kúpcserepeknél 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).

Melyeket, mint legkisebb megrendelhető mennyiség kérünk a megrendelésnél figyelembe venni!

3.7. A rendelés befogadását automatikusan, elektronikus úton u.n. rendelési tájékoztató megküldésével jelezzük vissza.

3.8. A megrendelés feldolgozása után a rendelési visszaigazolásban közöljük a szállítás előrelátható/várható időpontját. Ez a rendelési visszaigazolás egyben díjbekérő e-mailnek minősül.

A Partner és a Vevő (címzett) a visszaigazolt megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő várható szállítási időpont cégünkre nem kötelező érvényű, az kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatnak minősül.

3.9. A visszaigazoláskor megadott várható időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Cégünk semminemű felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

3.10. A szállítás konkrét időpontjáról 1-4 munkanappal a kiszállítást megelőzően telefonon vagy SMS-ben értesítjük a Partner megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt.

3.11. A webshopon forgalmazott termékek CSAK és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatóak külföldre.

 

4. Árak

4.1. A webshopon feltüntetett eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek.

4.2. A megrendelést a megrendeléskor érvényes árakon tejesítjük azzal a feltétellel, hogy a megrendelést követő első áremelésig a megrendelt teljes mennyiség kifizetésre került. Ennek kapcsán Cégünk vállalja, hogy az árváltozásról a hatálybalépése előtt 5 munkanappal értesíti a Partnert.

4.3.1. Rendelés esetén webshopon szereplő árak tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét is, minimum 4 raklap, vagy az feletti megrendelési mennyiség esetén.

4.3.2. Az webshopon feltüntetett árak nem tartalmazzák az Általános Logisztikai Díjat, melyet minden esetben a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni, és melyek díját a Webshop külön tételként feltünteti a rendelés véglegesítése előtt.

4.3.3. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melyek díját a Webshop külön tételként feltünteti a rendelés véglegesítése előtt.

4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Partnertől megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségtérítésre nem jogosult.

4.5. Amennyiben valamely kereskedelmi Partner Vevőjének alapcserép esetében fél, illetve egész mennyisége megmarad, cégünk vállalja, hogy a cégünktől történő kiszállítástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partner által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított sértetlen állapotú árut, eredeti csomagolásban, az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünktől.

4.6. Cégünk vállalja, hogy a cégünktől történt kiszállítástól számított 6 hónapon belül a kereskedelmi Partnerünk, vagy közvetlenül a Vevő által telephelyünkre (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított sértetlen állapotú eredeti csomagolású, továbbértékesíthető beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket az eredeti szállítólevél bemutatása esetén, az eredeti vételárat a nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentve visszavásároljuk kereskedelmi Partnerünktől.

 

5. Szállítás

5.1. Cégünk a szállítást 40 tonna össztömegű pótkocsis járműszerelvényekkel végzi.

5.2. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Partner képviselőjének kell tekinteni.

5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a Partnernek a megrendelőlapon jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése és fuvarozó részére történő átadása a kereskedelmi Partner kötelessége azzal, hogy ezen kötelezettségét jogosult a terméket tőle megvásárló Vevőre áthárítani. A Partner köteles gondoskodni arról, hogy a behajtási engedélyt ő vagy a Vevő (címzett) legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.

5.4. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.

5.5. Ha a megadott szállítási cím 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, vagy a behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, úgy a Partner akár a Vevő útján is köteles más lerakodóhelyről saját költségére gondoskodni, és az ezzel kapcsolatban felmerült szállítási többletköltségeket cégünk részére megtéríteni.

5.6. Ha a teljesítés a jelen pontban említett okok miatt meghiúsul, az újbóli kiszállítást csak a Partner költségére ismételjük meg, melyet ő jogosult Vevőjére áthárítani. Ez esetben a Partnernek az újbóli kiszállítási költséget előzetesen (a szállítás megkezdése előtt) meg kell fizetnie cégünk részére.

5.7. Amennyiben a Partner a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írt kötelezettsége ellenére nem jelzi a Vevő gépjárművontatóra történő rakodási igényét, akkor az ebből eredő pluszköltség a Partnert terheli.

5.8. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet szállítás megtörténtekor aláírja.

5.9. A szállításkor az áru átvételekor a Vevőnek (címzettnek), vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Partner köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett) nincs jelen az áru átvételekor és képviseletéről sem gondoskodott, úgy ez a körülmény a Partner és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen – erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviseletéről sem gondoskodott, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.

5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a mellékelt Jótállási Adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül – közvetlenül a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft-nél, vagy a Partnernél - írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.11. Amennyiben cégünk volt a fuvarozó, vagy a fuvaroztató, abban az esetben területi képviselőnk útján ellenőrizzük a töréskárt, és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árvisszatérítésre nincs módja.

5.12. A Vevő (címzett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámolható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.

5.13. A Partner vagy a Vevő saját fuvareszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindennemű töréskár a Partnert, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.

 

6. Csomagolás

6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsugorfóliával védett, a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. nevének monogramjával („M”) megjelölt raklapokon történik.

6.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a raklapnak az Általános Logisztikai Díjba foglalt betéti díja van, melyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetnie cégünk részére. A Vevő jogosult a sérülésmentes és újrahasználható állapotban lévő raklapokat a megrendelés helyére visszaszállítani. A megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a raklap betétdíját a raklapok átvételével egyidejűleg a Vevő részére készpénzben kifizetni. Cégünk a Partner által számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel küldött, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok átvételét követő elszámolás során a raklap betétdíját megtéríti a Partner részére.

6.3. Cégünk az általa az adott partnernek kiszállított, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:

- Minimum 200 db esetén a Partner előzetes írásbeli kérelmére saját költségünkön begyűjtjük azokat.

- A Partner erre irányuló írásbeli kérelmére maximum évi két alkalommal ennél kisebb mennyiség esetén is begyűjtjük a Partnereknél felhalmozódott raklapokat, és azok betétdíját megtérítjük.

6.4. Cégünk a Partner vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, igazoltan a partner részére általunk szállított mennyiségű, egyedi jelölésű raklapot is átveszi, és azok betéti díját a Partner részére visszafizeti a mindenkor hatályos árlistában foglalt betéti díjak figyelembevételével.

6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

 

 

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát a megrendelését felvevő kereskedő (Partner) felé kell kiegyenlítenie a kereskedelmi Partnerrel történt megállapodás szerinti fizetési feltételekkel.

7.2. A webshopon leadott rendelések során kereskedők (Partnerek) a feldolgozott megrendelés visszaigazolással küldött díjbekérő alapján, az abban jelzett határidőig, az előre utalással kötelesek megfizetni az általuk rendelt termékek ellenértékét cégünk részére.

7.3 A jelen WEBSHOP-ÁSZF 4.2. pontjában foglaltakat a fizetés teljesítése során is alkalmazni kell.

 

 

8. Garancia

8.1. Rendeltetésszerű használat esetén cégünk garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.

8.2. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések előfordulhatnak. Időleges felületi mészkivirágzás és a színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki.

8.3. A garancia időtartama a szállítástól számított 30 év.

8.4. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a mohásodásra, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károkra. A nem eredeti Terrán tartozékok beépítéséből -, illetve kivitelezési hibára visszavezethető károk, hónyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának.

8.5. A garanciális jogosultságok érvényesítése a vásárláskor kiadott számla, szállító- és garancialevél alapján történik. A garancialevelet a Gyártó állítja ki miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7754 Bóly, Tompa M. u. 10., garancia@terranteto.hu, fax: 06-69/569-951). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. A garancialevél igénylésének módjáról a kereskedő (Partner) tájékoztatni köteles a Vevőt. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni Cégünk, mint gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló számlát, a leszállítást igazoló szállító- és garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában annak csatolásáig cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.

8.6. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibájú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek megtérítésére.

8.7. A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó palló, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokra a garancia és a szavatosság nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Garanciális jogosultság feltétele a webshopon található alkalmazási útmutatóban leírtak betartása.

 

 

9. Késedelem, elállás

9.1. Amennyiben Cégünk a szállítás tervezett napján szállítási kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy a visszaigazolt szállítási határidő lejárati időpontjától számított 15 napon belül jogosult– a késedelem jogkövetkezményei nélkül - teljesíteni.

9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt Cégünk a fenti 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni, és köteles ugyanezen időtartamon belül a Partnernek az általa Cégünk részére már megfizetett vételárat teljes összegben visszafizetni.

9.3. Elállás esetén Cégünk a vételár teljes összegű visszafizetésén túl sem kamat, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a kereskedelmi Partnerek, sem a Vevők részére, akik ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.

9.4. A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. tájékoztatja a Partnert arról, hogy a jelen WEBSHOP-ÁFSZ keretében kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy a Partner nem minősül fogyasztónak.

 

 

10. Fogalmak

10.1. Cégünk: A Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (bejegyezve: a Baranya Megyei Bíróságon Cg.02-09-064553 cégjegyzékszámon, székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10.)

10.2. Értékesítési Keretszerződés: kereskedő partnereinkkel kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket tartalmazza.

10.3. Vevő/fogyasztó: A terméket a kereskedelmi Partnertől megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.

10.4. Partner: Cégünk kereskedő partnerei, akik cégünk termékeit megvásárolják cégünktől, és azokkal kereskednek.

10.5. Webshop: A Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett - a www.renovatetocserep.hu oldalon található - virtuális piactér, melyen a Cégünk Partnerei a Cégünk által gyártott és forgalmazott termékek egy részét rendelhetik meg.

10.6. Általános Logisztika Díj: az áruk megadott megrendelés szerinti kigyűjtése és összeválogatása (komissiózás) költségeit, a csomagolási díjat, a raklap betétdíját, a biztonságos és sérülésmentes szállításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket tartalmazza.

 

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Cégünk, mint a Webshopban forgalmazott beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója a technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizárunk.

11.2. A Partner a Webshopon keresztül történő rendelés leadásával elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban.

11.3. A Webshopon történő rendelések érvényes leadásával egyidejűleg a Partner lemond a Cégünkkel kötött – és a Webshopon keresztül történő értékesítésen kívüli, egyéb esetekben érvényben lévő - Általános Szerződési Feltételekben szereplő szabályok rendelkezésekről, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy rendelésére jelen WEBSHOP Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

11.4. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig cégünket illeti meg.

11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkel, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Partner kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Partnert felelősség terheli. Ennek keretében a Partner köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési rendjére.

11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik.

11.8. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására Cégünk fenntartja, a Partnerek teljes körű tájékoztatása mellett.

11.9. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.


Közvetlen elérhetőségeink

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

Cím: 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.

Információs vonal


+36 20 969 0530
Renova gyártója: Copyright 2009 @ Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.

A termék sikeresen bekerült a kosarába!
Oldalunkon a regisztráció jelenleg zárt. Ha magánszemélyként szeretne hozzájutni termékünkhöz, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb lévő Területi Képviselővel.
Területi képviselők

A felugró ablak továbbiakban ne jelenjen meg!Kalkulációját elküldtük!

Az Ön által összeállított kalkulációt sikeresen elküldtük a megadott e.mail címre!

Érdeklődését köszönjük!

Kollégánk hamarosan felkeresi Önt!